Valpar f÷dda  03-05-2013 .  4 tikar  och 2 hanar

Stamtavla

 

 

( Kjeann┤Flachdance ) Lydia 4 och 1/2 mňnad pň fotona

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha ) flyttat

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha ) flyttat

 

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  ) flyttat

 

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  ) fyttat

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  ) Flyttat

 

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

Malte ( Kjeann┤s That┤s The Way It Is ) flyttat

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  ) Flyttat

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  )

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  )

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

Malte ( Kjeann┤s That┤s The Way It Is )

 

 

Majken  ( Kjeann┤s  Dream Lover ) flyttat

 

Frits och Britta

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  )

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  )

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

 

 
 
 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  )

 

Majken  ( Kjeann┤s  Dream Lover )

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  )

 

Malte ( Kjeann┤s That┤s The Way It Is )

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

 

7 veckor pň bilderna nedan

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  )

 

Majken  ( Kjeann┤s  Dream Lover )

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  )

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Malte ( Kjeann┤s That┤s The Way It Is )

 

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

 

6 veckor pň bilderna

 

Frits

 

Malte

 

 

 

Maja

 

 

Majken

 

 

 

Lydia

 

 

Britta

 

 

Nu ńr vi 5 veckor

 

 

 

Fritz ( Kjeann┤s  A-ha )

 

Malte ( Kjeann┤s That┤s The Way It Is )

 

Maja  ( Kjeann┤s  For love  )

 

Britta  ( Kjeann┤s Pover Of Love  )

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Lydia ( Kjeann┤Flachdance )

 

Majken  ( Kjeann┤s  Dream Lover )

 

 

Nu ńr vi 4 veckor

 

 

 

 

 

 

Majken

 

Maja

 

Lydia

 

Britta

 

Malte

 

Fritz

 

Nu ńr vi 19 dagar gamla

Tik 1  Majken

Tik 2 Maja

 

Tik 3 Britta

 

Tik 4 Lydia

 

Hane 1 Malte

 

Hane2 Fritz

 

2 veckor pň bilderna nedan

Tik 1

 

Tik 2

 

Tik 3

 

Tik 4

 

Hane 1

 

Hane 2

 

Hanar

 

Tikar 2 och 3

 

Tikar 4 och 1

 

Nyf÷dda

 

Hane 1

 

Hane 2

 

Tik1

 

                                    

Tik2

 

Tik3 svartvit

 

Tik4